česky

Pravidla

Pořadatel

Obec Petrov

Ředitel závodu

František Doležal

Základní pravidla

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P250 přespolní běhy.
 2. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu. Závod má dvě hlavní tratě na 12 km (pouze pro muže do 39 let) a 6 km. Výsledky budou rozděleny na muže a ženy, dále na věkové kategorie. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy. V každé věkové kategorii budou navíc vyhodnoceni tři nejrychlejší závodníci.

Omezení závodníků

 1. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – vizte níže.

Zdravotní stav

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

Prezentace

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo s čipem. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník.
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který je nalepen na zadní straně startovního čísla. Bez čipu není změřen čas. Startovní číslo s čipem neohýbejte, nestříhejte a upevněte ho na viditelně na hruď. V cíli číslo nezakrývejte rukama.
 3. V případ, že odstoupíte ze závodu, vždy informujte časomíru!
 4. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
 5. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl

 1. Prostor startu a cíle je v areálu dětského hřište v Petrově.

Zázemí

 1. Zázemí závodu je skromné, tvoří ho pouze mobilní toalety.

Trasa závodu

 1. Závod na 12 km se běží ve dvou vyznačených okruzích.
 2. Trať vede terénem.
 3. Mapa tratě je uvedena na webových stránkách.

Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.

Oblečení

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro závod

 1. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

Pitný režim

 1. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte neprodleně časomíru e-mailem na info@irontime.cz.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Hodně štěstí!